Dr. Amila Ramović dobitnica priznanja Honorary Fellow of the Plymouth College of Art

Dr. Amila Ramović dobitnica priznanja Honorary Fellow of the Plymouth College of Art

 

Prestižno priznanje Honorary Fellow of the Plymouth College of Art, koje se tradicionalno dodjeljuje za doprinos razvoju savremene umjetnosti i obrazovanja u umjetnosti, u 2019. godini je dodijeljeno docentici Muzičke akademije i Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, dr. Amili Ramović. 

Prema laudaciji dekana Plymouth College of Art, prof. Andrewa Brewetona, “priznanje je najznačajniji oblik javnog priznanja koji Plymouth College of Art može ponuditi za visoka dostignuća u savremenoj umjetničkoj praksi ili za rad koji je kroz kreativnu praksu imao transformacijski utjecaj na život zajednice, a posebno na život mladih.”

Ovo je sedma godina u kojoj Plymouth College of Art dodjeljuje ovo priznanje, nakon utemeljenja 2013. kada je dodijeljena Albertu Irvinu, članu Kraljevske akademije umjetnosti, eminentnom britanskom apstraktnom slikaru. Dosadašnji dobitnici su bili: kipar Richard Deacon, član Kraljevske akademije umjetnosti; modna dizajnerica Katie Greenyer, kulturni producent Peter Jenkinson, francuski umjetnik Antoine Leperlier, muzički producent i kurator Tobiasz Gorniak, Sir John i Lady Frances Sorrell koji vode Fondaciju Sorrell, te Sir Nicholas Serota, bivši direktor Muzeja Tate, a sada predsjedavajući Arts Council of England.

Ovo priznanje Amili Ramović dolazi nakon dvije decenije rada u internacionalnom prostorima produkcije i obrazovanja u oblasti savremene umjetnosti.

Amila Ramović se 2000. godine priključila projektu Ars Aevi za Muzej savremene umjetnosti u Sarajevu, te je 2001. postala koordinatorica programa, a od 2005. do 2017. godine i izvršna direktorica Fondacije Ars Aevi 2017. godine. Kao izvršna direktorica Ars Aevi učestovala je u koordinaciji procesa priprema za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi prema projektima Renza Piana, te u aktivnostima na zaštiti i prezentaciji Kolekcije Ars Aevi. Organizirala je desetine izložbi i projekata iz oblasti savremene umjetnosti (među njima umjetnika kao to su Pistoletto, Irwin, Buren, Kosuth, Kounellis, Bassiri, Hadžifejzović, Bajević) i bila kustosica izložbi renomiranih bosanskohercegovačkih i internacionalnih umjetnika, među njima samostalne izložbe Brace Dimitrijevića na Venecijanskom bijenalu 2009. i u Sarajevu 2010, grupe Sing Sing u Centru Spazio Gerra u Reggio Emilia 2000, u Sarajevu 2011. i u Muzeju moderne umjetnosti u Saint Etienneu u 2012, John Cage: Happy New Ears u Sarajevu 2013, Petera Ablingera u Sarajevu 2014, te Memories in Stone (s Amilom Buturović, Azrom Akšamija, Veliborom Topićem i Addisom Fejzićem) u Zemaljskom muzeju 2018. godine. Od 2012. godine članica je ICOM-ovog komiteta za kolekcije i muzeje savremene umjetnosti CIMAM.

 

Doktorirala je 2015. godine u oblasti muzikologije, s fokusom na tretmanu zvuka u savremenim umjetničkim praksama (mentor akademik Nikša Gligo). Od 2007. godine izabrana je u zvanje višeg asistenta, a od 2015. godine docenta na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje na predmetima Aspekti savremene muzike i Analiza muzičkog djela. Od 2016. godine izabrana je za docenticu na predmetu Muzika na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Od 1997. je članica, a od 2017. predsjednica Muzikološkog društva FBiH. Od 2019. članica je International Musicological Society.

 

Bila je izvršna direktorica Sarajevo Chamaber Music Festivala i Instituta od 2012. do 2017. godine, realizovanog u Sarajevu u saradnji između Manhattan String Quarteta i Muzičke akademije u Sarajevu. Utemeljiteljica je programa Sarajevo Sonic Studio, s učešćem niza mladih kompozitora Balkana i vodećih internacionalnih 

Adresa dogadjaja: 
Plymouth College of Art
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona