Amila Ramović voditeljica bonske konferencije u programu Beethoven2020 (10. - 19. 01. 2020.)

Doc. Amila Ramović voditeljica bonske konferencije u programu Beethoven2020!

 

Dr. Amila Ramović, docentica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, bila je izvršna direktorica umjetničko-obrazovne konferencije Beethoven2020 koju je od 10. do 19. januara u Bonnu priredio njujorški Manhattan String Quartet.
 
U programu, koji je u njegovom rodnom gradu pripremljen u povodu 250. obljetnice rođenja Ludwiga van Beethovena, je učestvovalo 60 učesnika i 13 predavača i voditelja radionica. Ideja programa bila je propitivanje načina na koji su načela prosvjetiteljstva i humanizma oblikovala Beethovenov umjetnički diskurs, ali i kako se, kao takvo, stvaralaštvo Ludwiga van Beethovana prožima s onim što prepoznajemo kao vlastitu kulturu življenja. Poseban interes bio je njegov utjecaj na najšire krugove, te razmatranje načina na koji njegova djela imaju utjecaja i na osobe koji nemaju nužno akademsku muzičku naobrazbu. Slijedeći etos ideja cjeloživotnog učenja, projekt je uključio polaznike različitih profila, od profesionalnih muzičara i teoretičara do amatera, od studenata do onih u poznim godinama.
 
Aktivnosti su realizirane kroz tri programska segmenta. Umjetnički rad je, pored koncerata, uključio kroz razmatranje mogućih muzičkih interpretacija odabranih Beethovenovih djela s vodstvom Manhattan Quarteta. Teorijska predavanja vodili su renomirani predavači, kao što su Dr. Anna Lim (Princeton Univeristy), Dr. David Clampitt (Yale University - Ohio State University), Dr. Jenns Duffner (BeethovenHaus), Jan Swafford, nagrađivani autor New York Times bestsellera – biografije Beethoven: Anguish and Triumph. Kulturne ekspedicije uključile su vođene posjete mjestima na kojima su nastajala određena djela, na kojima je kompozitor boravio, ili na kojima se danas proučava njegovo naslijeđe.
 
Kompozicija u fokusu konferencije, Gudački kvartet op. 59 br. 3, pored analitičkih osvrta bila je u fokusu koncerta Manhattan String Quarteta u prostoru Schloßkirche, crkve u kojoj je i sam Beethoven bio zaposlen kao „muzički direktor“ i orguljaš do svoje petnaeste godine.

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona