AEC Annual Congress and General Assembly (Zagreb, 9.-11.11.2017.)

U Zagrebu je od 9. do 11. novembra 2017. održan 44th AEC Annual Congress and General Assembly (Leadership in the Arts - the Arts of Leadership). Domaćin kongresa bila je Muzička akademija u Zagrebu. Prisustvovalo je oko 350 profesora, dekana i rektora srodnih umjetničkih visokoškolskih institucija iz Evrope, Azije, Amerike, Afrike i Australije. Pored generalne skupštine održani su regionalni sastanci predstavnika akademija, te brojni drugi sastanci, predavanja, okrugli stolovi i koncerti. Ispred Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u radu Kongresa su učestvovali profesori Senad Kazić, Maja Ačkar Zlatarević i Jasmina Talam.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Zagrebu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona