Academy on Tour "9/9", Goražde (12. 4. 2018.)

Academy on Tour "9/9"

Goražde

 

Na programu: V. Zubicky, E. Tabakov, J. S. Bach, M. Giuliani, S. Prokofijev, P. Vasks,

F. Chopin, S. Karg-Elert, N. Paganini, I. Lešnik

 

12. april 2018. godine u 13.00 sati

Sala Osnovne muzičke škole “Avdo Smailović” Goražde

Adresa dogadjaja: 
Sala Osnovne muzičke škole “Avdo Smailović” Goražde
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona