Academy on Tour "9/9", Žepče (25. 4. 2018.)

Academy on Tour "9/9"

Žepče

 

Na programu: C. Franck, J. S. Bach, F. Chopin, A. Piazzolla, V. Zubicky,

S. Prokofijev, I. Lešnik

 

25. april 2018. godine u 15.00 sati

Sala Glazbene škole “Katarina Kosača Kotromanić” Žepče

Adresa dogadjaja: 
Sala Glazbene škole “Katarina Kosača Kotromanić” Žepče
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona