7. Internacionalni Festival "Muzika na žici" (11.-14. 10. 2017.)

7. Internacionalni Festival "Muzika na žici" (11.-14. 10. 2017.) u znaku proslave 100 godina rođenja kompozitora Avde Smailovića

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu; Narodno pozorište Sarajevo; Dom OS BiH

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona