21th simpozij International Council for Traditional Music (ICTM) Studijska grupa Muzički instrumenti (5.4. - 8.4.2017.)

                                           21th  simpozij International Council for Traditional Music (ICTM)

                                                                 Studijska grupa Muzički instrumenti

 

Internacionalno vijeće za tradicionalnu muziku (ICTM) Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu organiziraju 21. simpozij ICTM Studijska grupa Muzički instrumenti. Simpozij će se održati od 5.-8.04.2017. godine u prostorijama Muzičke akademije. Simpozij će okupiti 40 aktivnih učesnika iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Hrvatske, Italije, Japana, Kine, Litvanije, Malezije, Njemačke, Slovačke, Srbije, Šri Lanke, Turske i Velike Britanije. Programski komitet simpozija: Gisa Jähnichen, Jasmina Talam, Manfred Bartmann, Rastko Jakovljević i Timkehet Teffera. Organizacijski odbor: Jasmina Talam, Tamara Karača Beljak, Fatima Hadžić, Lana Paćuka, Amra Toska i Mirza Kovač.

U okviru simpozija će biti održana dva koncerta. Koncert tradicionalne narodne muzike će se održati u Bosanskom kulturnom centru 5.04.2017. sa početkom u 19.00h. Na koncertu će učestvovati vokalno-instrumentalni ansambl Etnoakademik Muzičke akademije, izvorne grupe (Grude, Pale, Žepče) folklorni ansambli (Rodoč kod Mostara, KUD Kolo Bosansko) i Sejo Pitić. Koncert Bosanskohercegovačke umjetničke muzike će se održati u Bošnjačkom institutu 7.04.2017. godine u 19.00. Na koncertu umjetničke muzike predstavit će se mr. Maja Ačkar Zlatarević sa djelima bosanskohercegovačkih kompozitora koje je istraživačkim radom prikupila dr. Lana Paćuka.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona