13. festival Majske muzičke svečanosti: Online koncert Odsjeka za duvačke instrumente (27.5.2020.)

13. festival Majske muzičke svečanosti: Online koncert Odsjeka zaduvačke instrumente (27. maj 2020.)

 

U okviru online izdanja 13. festivala Majske muzičke svečanosti, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu je pripremila još jedan koncert. Riječ je o koncertu Odsjeka za duvačke instrumente, na kojem će se predstaviti nekadašnji i sadašnji studenti Muzičke akademije, Rijad Šarić (saksofon), Mirza Sijerčić (saksofon), Merima Hubjer (flauta), Jelena Filipović (flauta), Ariana Piknjač (flauta), Zuhra Melić (horna), Nurija Vranjkovina (horna), Nino Mošmondor (horna), Anesa Lačević (horna), iz klasa profesora Leva Pupisa, profesora Sakiba Lačevića i profesora Asima Gadže.

Izvođači će gledateljima prezentirati djela za saksofon kompozitora Astora Piazzolle, djela za flautu kompozitora Georgesa Hüe i Alberta Roussela uz klavirsku pratnju više umjetničke saradnice Lejla Klepo Hadžić, a koja su pripremljena u vremenu izolacije, ali i sa prethodnih koncerata, djelo za kvartet horni kompozitora Richarda Wagnera i koncert za flautu Wolfganga Amadeusa Mozarta uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije.

 

Koncert je dostupan na sljedećem linku:

https://youtu.be/5WXG8lcrSJg

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona