Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u studijskoj 2022/2023. godini

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Univerzitet u Sarajevu objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i drugi ciklus studija u studijskoj 2022/2023. godini.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upisi.unsa.ba), a video uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs možete pogledati OVDJE. Vodič za upis na Univerzitet u Sarajevu možete pogledati i na web stranici www.upis.unsa.ba.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija će se provoditi u dva prijavna roka:

- Prvi prijavni rok od 13.06. do 24.06.2022. godine 

- Drugi prijavni rok od 29.08. do 09.09.2022. godine  

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati.

Prijemni ispiti za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u prvom prijavnom roku će se realizovati od 28.06. do 30.06.2022. godine, a tačan raspored i satnicu prijemnog ispita možete vidjeti klikom na LINK. Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu će biti objavljena 04.07.2022. godine.


Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija će se provoditi od 29.08. do 23.09.2022. godine;


U priloženim dokumentima možete pronaći:

- Tekst konkursa za upis na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (informacije o konkursu, potrebni dokumenti za online prijavu na konkurs)

- Plan upisa za I ciklus studija u studijskoj 2022/2023. godini

- Plan upisa za II ciklus studija u studijskoj 2022/2023. godini

- Pravilnik o obimu i sadržaju prijemnog ispita za upis na I ciklus studija

- Pravilnik o obimu i sadržaju prijemnog ispita za upis na II ciklus studija

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

- Primjer uplatnice za prijemni ispit (sastavni dio obavezne konkursne dokumentacije za kandidate)

- Instrukcija za plaćanje prijemnog ispita iz inostranstva

 

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za kompoziciju elektronskim putem trebaju dostaviti tri vlastite kompozicije u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesora dr. Dine Rešidbegovića (dino.residbegovic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za solo pjevanje elektronskim putem trebaju dostaviti nalaz fonijatra (ne stariji od mjesec dana) u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesorice doc. Vedrane Šimić (vedrana.simic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Konkursne komade za instrumentalne odsjeke možete pogledati klikom na LINK.


Kandidati koji do trenutka zatvaranja konkursa nisu bili u mogućnosti uploadovati neki od dokumenata na eUNSA platformu (npr. diplomu, jer proces izdavanja diplome od strane škole još uvijek nije završen), mogu pristupiti prijemnom ispitu uz najavu i obrazloženje mailom studentskoj službi Akademije (studentska@mas.unsa.ba). Ukoliko nakon prijemnog ispita budu ispunjavali uslov za upis, kandidati navedene dokumente mogu dostaviti i prilikom upisa.

Ova objava će redovno biti ažurirana novim informacijama o procesu realizacije prijemnog ispita i upisa na Muzičku akademiju.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona