Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u studijskoj 2021/2022. godini

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Univerzitet u Sarajevu objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i drugi ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upisi.unsa.ba), a video uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs možete pogledati OVDJE. Vodič za upis na Univerzitet u Sarajevu možete pogledati i na web stranici www.upis.unsa.ba.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija će se provoditi u dva prijavna roka:

- Prvi prijavni rok od 14.06. do 25.06.2021. godine; 

- Drugi prijavni rok od 30.08. do 10.09.2021. godine  

Prijemni ispiti na Muzičkoj akademiji u prvom prijavnom roku će se realizovati od 29.06. do 01.07.2021. godine, a tačan raspored i satnicu prijemnog ispita možete pogledati u priloženim dokumentima. Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu će biti objavljena 05.07.2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija biće omogućena od 30.08.2021. godine.


U priloženim dokumentima možete pronaći:

- Tekst konkursa za upis na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini (informacije o konkursu, potrebni dokumenti za online prijavu na konkurs)

- Plan upisa za I i II ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini

- Raspored održavanja prijemnih ispita u prvom prijavnom roku na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

- Pravilnik o obimu i sadržaju prijemnog ispita za upis na I ciklus studija

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

- Primjer uplatnice za prijemni ispit (sastavni dio obavezne konkursne dokumentacije za kandidate)

- Instrukcija za plaćanje prijemnog ispita iz inostranstva


S obzirom na postojeću situaciju sa pandemijom COVID-19, neće se održavati pripremna nastava za prijemni ispit za studijsku 2021/2022. godinu. Kandidati zainteresirani za pripremu prijemnog ispita upućuju se da kontaktiraju nastavnike i/ili šefove odsjeka kako bi se dogovorili o terminima konsultacija. E-mail adrese nastavnika i šefova odsjeka nalaze se na linku: http://www.mas.unsa.ba/nastavnici-i-saradnici

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za kompoziciju elektronskim putem trebaju dostaviti tri vlastite kompozicije u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesora dr. Dine Rešidbegovića (dino.residbegovic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za solo pjevanje elektronskim putem trebaju dostaviti nalaz fonijatra (ne stariji od mjesec dana) u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesorice doc. Vedrane Šimić (vedrana.simic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Konkursne komade za instrumentalne odsjeke i konkursne vježbe iz Solfeggia za prijemni ispit kandidati mogu vidjeti klikom na LINK.

Dodatne informacije o realizaciji pismenog ispita iz predmeta Solfeggio i Teorija muzike kandidati mogu vidjeti klikom na LINK.

Dodatne informacije o realizaciji usmenog ispita iz predmeta Solfeggio kandidati mogu vidjeti klikom na LINK.


Kandidati koji do trenutka zatvaranja konkursa nisu bili u mogućnosti uploadovati neki od dokumenata na eUNSA platformu (npr. diplomu, jer proces izdavanja diplome od strane škole još uvijek nije završen), mogu pristupiti prijemnom ispitu uz najavu i obrazloženje mailom studentskoj službi Akademije (studentska@mas.unsa.ba). Ukoliko nakon prijemnog ispita budu ispunjavali uslov za upis, kandidati navedene dokumente mogu dostaviti i prilikom upisa.

Ova objava će redovno biti ažurirana novim informacijama o procesu realizacije prijemnog ispita i upisa na Muzičku akademiju.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona