KONKURS za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Nastavno-umjetničko vijeće Muzičke akademije na 25. Redovnoj sjednici održanoj dana 18.07.2019. godine, donijelo je ODLUKU kojom se utvrđuju slobodna mjesta za II upisni rok u prvi ciklus studija u akademskoj 2019/2020. godini.

Prijave kandidata primat će se u periodu od 26.08.2019. do 13.09.2019. godine.

Prijemni ispiti održat će se 16. i 17. septembra 2019. godine, a preliminarna rang-lista kandidata koji su položili prijemni ispit u drugom prijavnom roku i ispunili uvjete za upis u prvu godinu I ciklusa studija za akademsku 2019/2020. godinu biće objavljena 18. septembra 2019. godine.

Raspored održavanja prijemnih ispita biće objavljen 13. 09. 2019. godine.

 


P R I L O Z I :

TEKST KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

TEKST KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

ZAHTJEV ZA UPIS NA I GODINU I CIKLUSA STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

ZAHTJEV ZA UPIS NA I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽAJU KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA

PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽAJU KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

KONKURSNI KOMAD ZA KVALIFIKACIONI ISPIT - I CIKLUS STUDIJA I VJEŽBE IZ PREDMETA SOLFEGGIO

ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA MUZIČKOJ AKADEMIJI U SARAJEVU

ODLUKA O SLOBODNIM MJESTIMA ZA II UPISNI ROK U PRVI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI;

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona