Funkcionalna muzička pedagogija - seminar

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organiziraju dvodnevni seminar na temu Funkcionalne muzičke pedagogije, koji će se održati 10.4.2017 i 11.4.2017. godine u Sarajevu (Muzička akademija) i Zenici (Srednja muzička škola). 

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona