Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. sc. Nerme Hodžić Mulabegović

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

 

O B A V J E Š T E N J E
o javnoj odbrani doktorske disertacije 
kandidatkinje mr. sc. Nerme Hodžić Mulabegović


Obavještavamo Vas da će se javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom Muzičko i muzikalno u solfeggiu: između akustičkog, grafičkog i kreativnog mr. sc. Nerme Hodžić Mulabegović, održati u petak, 7. juna 2019. u 11.00 sati u Maloj sali Muzičke akademije u Univerziteta u Sarajevu.

Komisiju sačinjavaju: 
 
1. Prof. dr. Milena Petrović, vanredni profesor za oblast Solfeggio i Metodika nastave solfeggia, Katedra za solfeggio i muzičku pedagogiju, Fakultet muzičke umetnosti Akademije umetnosti u Beogradu – predsjednik 
2. Prof. dr. Senad Kazić, redovni profesor za oblast Solfeggio i Metodika nastave solfeggia i praktikum, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu – član Komisije (mentor)
3. Prof. dr. Jasmina Talam, vanredni profesor za oblast Etnomuzikologija, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu – član 

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona