Obavijest o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije mr. sc. Nerme Hodžić Mulabegović (15. 4. 2019.)

Obavijest o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. sc. Nerme Hodžić Mulabegović


Obavještavamo Vas da će se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije pod nazivom "Muzičko i muzikalno u solfeggiu: između akustičkog, grafičkog i kreativnog" mr. sc. Nerme Hodžić Mulabegović, održati u ponedjeljak 15. aprila 2019. u 11.00 sati u sobi 2 Muzičke akademije u Sarajevu.

Komisiju sačinjavaju: 
 
1. Prof. dr. Milena Petrović, vanredni profesor za oblast Solfeggio i Metodika nastave solfeggia, Katedra za solfeggio i muzičku pedagogiju, Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu – predsjednik. 
2. Prof. dr. Senad Kazić, redovni profesor za oblast Solfeggio i Metodika nastave solfeggia i praktikum, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu – član Komisije (mentor).
3. Prof. dr. Jasmina Talam, vanredni profesor za oblast Etnomuzikologija, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu – član. 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona