ISPRAVKA I IZMJENA KONKURSA Konkursa za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu

 

objavljuje

 

ISPRAVKA I IZMJENA KONKURSA

Konkursa za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

objavljenog 03. 09. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

 

Pozicija 6. UNIVERZITET U SARAJEVU-FARMACEUTSKI FAKULTET, u dijelu koji se odnosi na uvjete mijenja se i glasi:

a) za pozicije 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.8. i 6.1.9. – uvjet završen farmaceutski fakultet

b) za poziciju 6.1.4. – uvjet završen farmaceutski, veterinarski ili poljoprivredni fakultet,

c) za poziciju 6.1.5. – uvjet završen fakultet prirodno-matematičkih nauka – smjer hemija

d) za pozicije 6.1.6, 6.1.7. i 6.1.11. – uvjet završen farmaceutski ili medicinski fakultet

e) za poziciju 6.1.10. – uvjet završen farmaceutski ili fakultet informatičkih nauka

 

Pozicija 21. koja glasi:

21.  UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA HISTORIJU

  1. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. Stručni saradnik za oblast Moderne historije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

BRIŠE SE!

 

Pozicija 26. mijenja se i glasi:

 1. NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BiH
  1. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. Stručni saradnik za oblast Konzervator/restaurator, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 – uvjet završen ALU/PMF (Konzervacija i restauracija)

   1. Stručni saradnik za razvoj univerzitetskih i specijalnih biblioteka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

– uvjet završen filozofski fakultet (komparativna književnost i bibliotekarstvo)

Posebni uvjeti: poznavanje jednog stranog jezika; prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za bibliotekara

 

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona