Ispitni koncert Emira Mejremića

Odsjek za dirigovanje Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu najavljuje ispitni koncert kandidata na Trećem ciklusu studija Muzičke akademije u Sarajevu Emira Mejremića, asistenta na predmetu Orkestarsko dirigovanje. Emir Mejremić će u srijedu, 10. maja 2017. u 14.00 sati, u Koncertnoj sali Srednje muzičke škole Sarajevo, predstaviti dosadašnje rezultate svoga doktorskog istraživanja koncertom na kojem će dirigovati Orkestrom Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Na programu će biti izvedena djela savremenih bosanskohercegovačkih kompozitora Davida Mastikose In vitro ex vivo i Dine Rešidbegovića Koncert za klavir i orkestar BAK.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona